برچسب‌ها آندوسکوپی

برچسب: آندوسکوپی

جایگزین آندوسکوپی

این کپسول دارای ۴ دوربین است، ۲۰ ساعت از سیستم گوارش فیلم می گیرد، خداحافظ آندوسکوپی...

آندوسکوپی چیست و چه کاربردی دارد ؟

آندوسکوپی بدن از بخش‌های مختلفی تشكیل شده است كه بسیاری از آنها از بیرون قابل مشاهده نیستند اما حتی این بخش‌های غیرقابل مشاهده هم مثل...