برچسب‌ها اعصاب

برچسب: اعصاب

دستاورد علمی دانشمند ایرانی برای کمک به درمان اعتیاد

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف موفق به شناسایی نقش بخش قدامی مغز در حافظه پاداش شد که می‌تواند آغازگر روش‌های نوین درمانی/مداخلاتی عصبی...