برچسب‌ها پانسمان هوشمند

برچسب: پانسمان هوشمند

آزمایش پانسمان هوشمند در یک سال آینده آغاز می‌شود

آزمایش بالینی پانسمان هوشمند که روند بهبود زخم را ارزیابی کرده و نتیجه آن را در هر لحظه در اختیار پزشکان قرار می‌دهد می‌تواند...