برچسب‌ها پرستاران

برچسب: پرستاران

انتقال اطلاعات بیمار به پزشک و نزدیکان او توسط سامانه «تله‌...

آموزش بهتر به پرستاران ومتخصصان بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌ها کمک می‌کند تا مرتکب اشتباه درمانی که عواقب جدی در بردارند،‌ نشوند. پلتفورم موسوم...