برچسب‌ها پروتئین شیر

برچسب: پروتئین شیر

آلرژی به شیر

آلرژی به پروتئين شير گاو شايعترين آلرژي غذايي در بچه‌هاي كوچك است. در ايران هم شير گاو شايعترين آلرژي در تمامي گروههاي سني كودكان...