برچسب‌ها آمریکا

برچسب: آمریکا

کاهش نرخ زاد و ولد در آمریکا در ۳۰ گذشته

متخصصان می‌گویند نرخ زاد ولد در آمریکا به خاطر تغییرات فرهنگی که در مورد زمان مادر شدن زنان رخ داده به پایین‌ترین سطح نرخ...