برچسب‌ها بیمار

برچسب: بیمار

نکات مربوط به بعد از ترخیص بیمار از بیمارستان

تعداد بيماراني را که پس از ترخيص از بيمارستان بايد درخانه تحت مراقبت باشند، كم نيست. از اين رو، برخي از نكته‌هايي را که...

منشور حقوق بیمار

حقوق بیمار ١- دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است. ارائه خدمات سلامت باید: ١-١)  شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگی...