برچسب‌ها ترخیص

برچسب: ترخیص

نکات مربوط به بعد از ترخیص بیمار از بیمارستان

تعداد بيماراني را که پس از ترخيص از بيمارستان بايد درخانه تحت مراقبت باشند، كم نيست. از اين رو، برخي از نكته‌هايي را که...