برچسب‌ها آسیب پوستی

برچسب: آسیب پوستی

زخم بستر بر اثر چه عواملی ایجاد میشود؟

تعريف بيماري زخم بستر يازخم فشار،نوعي آسيب پوستي است که به دليل فشار مستمر بر بافت بوجود مي آيد.اين ضايعهءپوستي در بيماراني بوجود مي آيد...