برچسب‌ها آلرژی به پروتئین شیر

برچسب: آلرژی به پروتئین شیر

آلرژی به شیر

آلرژی به پروتئين شير گاو شايعترين آلرژي غذايي در بچه‌هاي كوچك است. در ايران هم شير گاو شايعترين آلرژي در تمامي گروههاي سني كودكان...