برچسب‌ها آنژیوپلاستی

برچسب: آنژیوپلاستی

آنژیوگرافی و کاربرد آن

آنژیوگرافی آنژیوگرافی یک آزمون تشخیصی رگهای خونی است . متخصص قلب و عروق با تزریق ماده رنگی به عروق خونی جریان خون را بررسی میکند...