برچسب‌ها آکانتاموئبا کراتیتیس

برچسب: آکانتاموئبا کراتیتیس

لنز چشمی من، کورم کرد

وقتی چشمان آیرین الکشیس به خارش افتادند فکر کرد که این حالت زود رفع می‌شود. اما نشد. دیری نگذشت که آیرین دچار درد طاقت‌فرسایی...