برچسب‌ها بالنگ

برچسب: بالنگ

بالنگ و آشنایی با خواص بالنگ

بالنگ و آشنایی با خواص بالنگ بالنگ در کتب طب سنتی با نام”اترج کبیر” آمده است. میوه آنرا به فارسی بالنگ گویند و از نظر...