برچسب‌ها بیماری فشارخون

برچسب: بیماری فشارخون

هنگام خرید دستگاه فشارسنج چه معیارهایی را در نظر بگیریم؟

  هنگامی که قلب خون را داخل رگ‌ها پمپاژ می‌کند فشار ناگهان در رگ‌ها زیاد می‌شود و هنگامی که قلب بین دو ضربان استراحت می‌کند،...