برچسب‌ها بی اختیاری ادراری استرسی

برچسب: بی اختیاری ادراری استرسی

بی اختیاری ادراری استرسی چیست؟

  بي اختياري استرسيStress Urinary  Incontinency شايع ترين نوع بی اختیاری ادراری است. این بیماری، در زمان انجام فعالیت‌هایی که منجر به افزایش‌ فشار داخل‌...