برچسب‌ها تب مالت

برچسب: تب مالت

تب مالت

تب مالت نوعي بيماري است كه ازعفونت باكترياي از دام‌ها مثل(گوسفند، خوك و گاو) به انسان سرايت مي‌كند.جالب اين است كه اين بيماري از...