برچسب‌ها پدر

برچسب: پدر

هان ای پسر بکوش که زودتر پدر شوی!

در گذشته اتفاق‌های مهم زندگی مثل وارد بازار کار شدن، ازدواج، بچه‌دار شدن، تحصیل و بازنشستگی واقعی از کار، سن و سال مشخصی داشت...