برچسب‌ها پرانتزی شدن زانوها

برچسب: پرانتزی شدن زانوها

پای پرانتزی + فیلم

پای پرانتزی (به انگلیسی: Genu Varum) نامیده می‌شود. در حالت طبیعی ایستاده با زانوهای صاف، زمانی که قوزک‌ها کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، نباید فاصله...