برچسب‌ها پوست مصنوعی

برچسب: پوست مصنوعی

ابداع پوست مصنوعی حساس به حرارت

ابداع پوست مصنوعی حساس به حرارت مکانیسم تشخیص تغییرات دمایی در این پوست مشابه مکانیسم اندامی در مارهای افعی است که به آنها اجازه می...