برچسب‌ها Down Syndrome

برچسب: Down Syndrome

سندرم داون چیست؟

سندرم داون, نوعي اختلال کروموزمي مادر زادي است که به دنبال ان کم تواني جسمي و هوشي کودک را به دنبال دارد ولي این...