برچسب‌ها Epistaxis

برچسب: Epistaxis

خون دماغ (قسمت دوم)

تشخیص بیماری برای تعیین میزان ومحل خونریزی بیمار باید در وضعیت راست وخمیده به جلو قرار بگیرید .همچنین ممکن است برای بررسی کم خونی وتعیین...

خون دماغ (قسمت اول)

اپيستاکسي Epistaxis خون دماغ که اصطلاح پزشکی آن اپیستاکسی است زمانی به وجود می آید که به غشاًهای پوشاننده داخل بینی خللی وارد آید و...