برچسب‌ها Gogetnews.info

برچسب: gogetnews.info

خطرناک ترین ماده غذایی در سوپر مارکت

به عقیده دانشمندان باکتری شناس خطرناک ترین باکتری در برگ های "کاهو" زندگی می کنند، علی الخصوص کاهو هایی که بسته بندی شده باشند.   به...