برچسب‌ها MDMA

برچسب: MDMA

دارو های رخوتزا، خواب آور، و ضد اضطراب

دارو هاي رخوتزا، خواب آور، وضد اضطراب، شایع‌ترین داروهاي روانگردان تجويز شده هستند كه به صورت خوراكي مصرف می‌شوند وابستگي به اين داروها معمولاً...