برچسب‌ها Nearsighted

برچسب: nearsighted

پیش به سوی نزدیک‌بینی

بسیاری از دستاوردهای علمی باعث افزایش میانگین عمر انسان شده‌اند، اما بعضی‌از دستاوردها بر روی یک عضو بدن انسان تاثیر منفی داشته‌اند: "چشم". تلویزیون،...