برچسب‌ها OTC

برچسب: OTC

آشنایی با فروش دارو بدون نسخه

داروهای بدون نسخه OTC OTC به چه معنی است ؟ کلمه OTC مخفف over-the-counter است یعنی فروش دارو بدون نسخه که شما حتی بدون تجویز و...