برچسب‌ها Thyroid

برچسب: Thyroid

کم کاری تیروئید

  هر نوعی از اختلال ساختاري يا کارکردي تيروئيد که باعث شود هورمن هاي تيروئيدي کمتر از حد متداول ترشح شوند جزو کم کاري تيروئيد...