استفاده از ربات به جای انسان در بیمارستان ها!

0
1134

در شیفت شب بیمارستانهای ژاپن به زودی رباتهای کمک پرستار استفاده میشود برای آوردن دارو و جا به جایی بیمار.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه