با دانستن این نکات از غرق شدن در آب پیشگیری کنید

0
3479

غرق شدگی یا خفگی درآب یکی از علل مرگ ومیر،بخصوص درمیان کودکان ونوجوانان است.این حادثه معمولا درفصل بهار و تابستان به وقوع می پیوندد.خفگی درآب ممکن است در دریا،رودخانه،استخر،حوض موجوددر حیاط منزل ،آب انبارهاویا حتی وان حمام رخ دهد.

عوامل زیر،زمینه ساز غرق شدگی هستند:

عدم آشنایی کافی با اصول شنا(مهمترین عامل)،بیماری صرع و عقب ماندگی ذهنی،استفاده از قایق های تندرو خصوصا درمناطق ممنوعه.

پیشگیری

جهت پیشگیری از خفگی درآب،عمل کردن به اقدامات زیر الزامی است:

– از استحمام کودکان به تنهایی در وان حمام جلوگیری کنید،چراکه ممکن است کودک دراثر دراز کشیدن در وان دچار خواب آلودگی شده وغرق شود.

– کودک را حتی برای یک لحظه هم درلگن آب یا حمام تنها نگذارید.اگر به هرعلتی مانند زنگ خوردن تلفن،مجبور به ترک حمام هستید؛کودک را هم با خود ببرید.اعتماد بزرگتر ها به کودک سبب بروز حوادث ناگوار می شود زیرا کودک توانایی واطلاعات کافی هنگام مواجهه با خطر را ندارد.

– حتما پیرامون حوض ها واستخرهای خانگی از نرده های حفاظ استفاده کنید.

– درخصوص خطر غرق شدگی درآب،راه رفتن برروی دیوارهءحوض یا استخر وپریدن درآب را به کودک آموزش دهید. آموزش،به ویژه بصورت غیرمستقیم ازطریق کتاب وسایر وسایل آموزشی،تاثیر زیادی در پیشگیری از بروز آسیب ها دارد.

 

– افراد بایدشنارا درکلاس های آموزشی تحت نظر تربیت بدنی یاد بگیرد.به هیچ وجه در ساحل دریا یا سد به افرادآموزش شنا ندهید.
به مهارت خود ودیگران در شنا کردن اعتماد نکنیدو مغرور نشوید.شواهد نشان می دهد که بیشتر غرق شدگان دردریا کسانی بودند که بدلیل آشنایی باشنا به خود مغرور شده وبه هشدارهای موجود توجه نکرده اند.

– قبل از اقدام به شنا به عایم وهشدارهای موجوددر محل توجه کنید.عمل به هشدارها ضامن حفظ سلامتی شماست.

 

– درصورت بردن کودکان و نوجوانان به استخر،سد یاساحل دریا،برای آنها از بازوبند یاجلیقهءنجات استاندارد تهیه کنیدو کاملا مراقبشان باشید.هنگام خرید وسایل فوق به علامت استاندارد توجه کنید.

– بازی کودکان با تیوب یا قایق بادی درآب خطرناک است چرا که واژگونی آن سبب غرق شدگی می شود.

– کودکان را ازتماشای فیلم های خشن منع کنید،زیرا برخی از بچه ها درخصوص عملی ساختن صحنه هایی مانند فرو بردن سردر آب به قصدخفه کردن،اقدام می کنند.

نجات مصدوم

نجات مصدوم ازآب

رسیدن-پرتاب کردن-پاروزدن-رفتن،ترتیب انجام مراحل نجات مصدوم ازآب است.

رسیدن:اولین و آسانترین روش نجات ازآب،رسیدن به مصدوم است.همینکه یک وسیلهءمناسب ،مانندتیرک،نردبان،چوب بلند فراهم شد؛جای پای خودرامحکم کنید واز یک رهگذر بخواهید شماراثابت نگه دارد؛تامصدوم بتواند نوک چوب را بگیرد.

 

پرتاب کردن

اگر مصدوم در محدودهءپرتاب باشد می توان اجسام شناور،مانند:بطری پلاستیکی،جلیقهءنجات یاتیوب بادشده رابه طنابی بسته وبه سمت مصدوم پرتاب کرد؛سپس مصدوم را به سمت خود کشید.

پاروزدن

اگر مصدوم از محدودهءپرتاب بیرون است وقایق موتوری یا تختهءبزرگی درنزدیکی شماست،ابتدا برای حفظ جان خودتان،جلیقهءنجات بپوشید وسپس سوارقایق شوید وپارو بزنید تا به مصدوم برسید.برای جلوگیری از واژگون شدن قایق هرگز مصدوم راازطرفین قایق نکشید بلکه اوراازسمت عقب قایق سمت خود بکشید.این مانورها به مهارت هایی نیاز دارد که با تمرین به دست می آید.

رفتن

اگر سه راه قبلی،میسرنبود؛اما شمایک شناگرماهر وآشنابااصول نجات غریق هستید،می توانید با شنا کردن،خودرا به غریق برسانید.
مبادا درصورت نداشتن قدرت کافی و یا عدم آشنایی با اصول نجات غریق،به طرف مصدوم درحال غرق شدن شنا کنید زیرا این کار بسیار خطرناک است وباعث غرق شدن شما می شود.

 

چنانچه مصدوم به دلیل شیرجه زدن درآب های کم عمق یابرخوردبه صخره در حین شیرجه،مشکوک به شکستگی وآسیب نخاعی می باشد؛درحمل او جوانب احتیاط را در نظر بگیرید تاستون فقرات خصوصا سروگردن کمترین حرکت ممکن را داشته باشدوآسیب نخاعی تشدید نشود.

 

کمک های اولیه

– سریعا دهان وحلق مصدوم را از گل ولای تمیز کرده و راههای هوایی مصدوم راباز کنید.

– هرگز وقت راصرف خارج کردن آب از ریه ومعدهء مصدوم نکنید.

– مصدوم را ازلحاظ تنفس بررسی کنید بدین ترتیب که بانزدیک کردن گوش خود به صورت مصدوم،صدای تنفس اورابشنوید،بالا وپایین رفتن قفسه سینه راببینید.چنانچه مصدوم نفس نمی کشد به او نفس مصنوعی بدهید.ممکن است بدلیل ورود آب وهوا به معده،مصدوم استفراغ کند؛دراین صورت اگر مشکوک به آسیب نخاعی مصدوم نیستید اورا به شکم برگردانید تا استفراغ از دهانش خارج شود وسپس به احیاءریوی ادامه دهید.ولی اگر احتمال آسیب نخاعی یا شکستگی ستون فقرات وجود دارد،بادو انگشت خود،دهان مصدوم رااز استفراغ خالی کنیدومراقب باشید سرو گردن او حرکت نکند.

– مصدوم راازلحاظ نبض وضربان قلب بررسی کنید.بررسی نبض از طریق نبض گردن(کاروتید)بهترین روش است.چنانچه ضربان قلب از کار افتاده است،سریعا ماساژ قلبی را شروع کنید.

– درهمین حال که شما در حال احیای قلبی_ریوی مصدوم هستید،فرد دیگری باید سریعا به اورژانس اطلاع دهد.

– اگر مصدوم دارای تنفس و ضربان قلب است ولی هشیار نمی باشد،اوراتارسیدن اورژانس، دروضعیت بهبودی خوابانیده وتنفس وضربان قلب او را کنترل کنید.

– حتی اگر بعداز احیای قلبی-ریوی،مصدوم به هوش آمد،باید وی رابه سرعت به بیمارستان منتقل کرد زیرا آبی که جذب بدن شده است می تواند سبب عوارض خطرآفرین وحتی مرگ مصدوم شود.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه