لیست کامل آزمایشاتی که باید ناشتا بود

0
2394

لیست_کامل_آزمایشاتی_که_باید_ناشتا_بود

شمارش_سلولهاى_خون_یا_CBC:
نیاز به ناشتایى ندارد

قند_خون:
حدودا ٢ ساعت پس از آخرین وعده غذایى،قند سرم به حد قندخون ناشتا کاهش می یابد، با این وجود باید حتما از ٨ ساعت قبل ناشتا باشید و هیچ چیز جزآب نباید بخورید! حتى چاى!

چربی_خون:
باید ١۴ ساعت قبل آن ناشتا باشید،آخرین وعده غذایی تان نیز بایدسبک باشد!
اما رژیم غذایى خود رادر چند روز اخیرتغییر ندهید تاپزشک بتواند درمورد الگوى غذاییتان تصمیم بگیرد.

سدیم_پتاسیم_کلسیم_فسفر:
رعایت حدودا ۴ ساعت ناشتایی توصیه میشود،اما اجبارى نیست

تست_کلیه_BUN /CR:
نیاز به ناشتایى ندارد

اسید_اوریک:
چهار ساعت ناشتایى توصیه میشود،از خوردن گوشت زیاد قبل آزمایش خوددارى کنید

آزمایش_کبدیAST/ALT:
نیاز به ناشتایى ندارد

آلکالن_فسفاتاز:
باید حداقل ۴ساعت ناشتا باشید

بررسی_آهن_خون:
از ٢ روز قبل ازمصرف ویتامین ب١٢ ومکملهاى آهن خوددارى کنید، حدودا ۴ ساعت ناشتایى توصیه میشود،امااجبارى نیست

تست_هاى_تیروئید:
نیازبه ناشتایى ندارد

آزمایش_ESR/CRP:
نیاز به ناشتایى ندارد،اما مصرف داروهاى ضدالتهاب NSAID و استامینوفن نتیجه راتحت تاثیرقرار میدهد

تست_های_انعقادی_PT/PTT/INR:
نیاز به ناشتایى ندارد

هموگلوبینA1c :
ناشتایى نمیخواهد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه