برچسب‌ها پولیپ بینی

برچسب: پولیپ بینی

پولیپ بینی

پولیپ به توده هایی رنگ زرد و رنگ پریده مي‌گويند که در اثر التهاب زياد ناشی از عفونتها و یا آلرژی به وجود مي‌آيد....